Wiadomości kościańskie
Zapisz się do stowarzyszenia

Wiadomości kościańskie

Zdjecie glówne

Piotr MATUSZAK - kościaniak od urodzenia. Absolwent Liceum im. Oskara Kolberga w Kościanie z 1969 roku. Specjalista psycholog kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. Prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie. Współzałożyciel i członek zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Psychologów. Jak twierdzi jego pasją
jest... polityka, choć sam się w nią nie angażuje.

W 1923r. w kościańskim gimnazjum męskim odbyła się Pierwsza Matura. Egzamin dojrzałości zdało 11 osób: Hieronim Bąk, Zenon Bąk, Józef Ceptowski, Stanisław Donaj, Bolesław Igłowicz, Zygmunt Igłowicz, Aleksander Klaus, Maksymilian Kreutzinger, Bernard Krupa, Julian Kużdowicz i Edmund Schutiz. Z tej grupy B. Igłowicz i E. Schultz - po jakimś czasie - powrócili w mury szkolne, by jako profesorowie przekazywać wiedzę następnym pokoleniom kościaniaków.
W Kościanie nie organizuje się uroczystości w rocznice utworzenia szkoły czy zbudowania nowego gmachu; w Kościanie systematycznie obchodzi się jublileusze Pierwszej Matury. Z tej okazji zjazdy koleżeńskie odbywały się w 1928, 1933, 1948 i 1973r.
16 października 1993r. odbędzie się zjazd koleżeński w 70- lecie Pierwszej Matury. Zorganizowała go najmłodsza, bardzo aktywna, organizacja kościańska - Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum. Mamy wszyscy nadzieję, że na uroczystościach nie zabraknie prof. Bolesława Igłowicza - żywego symbolu ciągłości szkoły - Pierwszego Absolwenta i Długoletniego Profesora; człowieka dobrego i dobrodusznego, wyrozumiałego dla uczniowskich sztubackich igraszek.
„ Wiadomości Kościańskie" uiita-ją na Zjeździe wszystkich profesorów i absolwentów z kraju i zagranicy. Witamy na Ziemi Kościańskiej bogatej w przeszłość, w tradycje narodowe i patriotyczne.

Pliki do pobrania

zalacznikWiadomości kościańskie (11769 KB)    >> pobierz <<


Ostatnie aktualności
Ankieta
Button
Reklama
Tag
stowarzyszenie Kościan LO Liceum Ogólnokształcące Absolwenci Zjazd Szkoła Kolberg