O stowarzyszeniu
Zapisz się do stowarzyszenia

O stowarzyszeniu

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I LICEUM

W KOŚCIANIE

„Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać." -

powiedział    Seneka.    Słowa   filozofa   stanowią   dobrą   ilustrację   działań

Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie.

Powstało ono w marcu 1993 r., z inicjatywy ówczesnej Pani dyrektor Barbary Mizerkowej. W skład komitetu inicjatywnego weszli m. in.: Leszek Błażewicz, Eleonora Gnusowska, Ludmiła Klaus, Marian Koszewski, Barbara Mizerkowa, Krystyna Winowicz, Zdzisław Witkowski, Zdzisław Wojtczak, Jerzy Zielonka, Kazimierz Zimniewicz oraz ja.

Stowarzyszenie posiada swój statut, którego twórcami są Panowie Zdzisław Wojtczak i Zdzisław Witkowski.

Jakie są cele naszego Stowarzyszenia? Przede wszystkim - integracja środowiska absolwentów, badania i upowszechnianie tradycji szkoły, wspieranie jej materialnie i intelektualnie.

Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć można z pewnością
zorganizowanie dwóch zjazdów absolwentów - w 1993 i 2003 roku.
Zainteresowanych zachęcam do sięgnięcia po materiały zawierające
sprawozdania. Tradycją kultywowaną od lat są spotkania z okazji okrągłych
rocznic zdania egzaminu maturalnego. Ostatnio odbył się niezwykle
wzruszający zjazd upamiętniający 60- tą rocznicę matury.

Czym wyróżnia się nasze Stowarzyszenie spośród innych tego typu związków? Otóż swoimi wydawnictwami. Od początku funkcjonują dwa cykle wydawnicze: poświęcone profesorom oraz absolwentom.

Niewiele szkół w Polsce może pochwalić się trzytomowym słownikiem biograficznym absolwentów. Obecnie w przygotowaniu jest tom czwarty.

Można powiedzieć, że absolwentów łączy ze Szkołą niezwykle silna więź emocjonalna. Na zaproszenie Zarządu odwiedził Liceum słynny wychowanek pisarz Adam Tomaszewski, w każdym pokoleniu jest kilku historyków, którzy zajmują się m. in. opracowaniem monografii Szkoły, powstają też na jej temat prace magisterskie. Warto wspomnieć, że historycy: profesor Bogusław Polak, regionalista Marian Koszewski redaktor Jerzy Zielonka dotarli do źródeł archiwalnych, z których wynika, że status gimnazjum państwowego Szkoła uzyskała z dniem l września 1921 r. Dyrekcja Liceum i Stowarzyszenie przedstawiły władzom miejskim i oświatowym odpowiednią dokumentację.

Na jej podstawie Rada Miejska w Kościanie 26 czerwca 1996 r. podjęła uchwałę o nadaniu Szkole zastępczego aktu założycielskiego. Taką procedurę przyj eto z uwagi na to, że od l stycznia 1994 r. nasze Liceum jest szkołą samorządową.

W 1996 r. odbyła się sesja popularnonaukowa pn. „75 lat Państwowego Gimnazjum w Kościanie - historia szkoły w świetle nowych dokumentów". Wśród organizatorów znalazł się też Zarząd Stowarzyszenia, które na co dzień wykazuje się troską o potrzeby współczesnej Szkoły.

Wymienić warto zakupienie na I Zjazd absolwentów, krzeseł stojących w   auli,    odrestaurowanie   przedwojennego   krzyża,   a   także   fortepianu, ufundowanie tablicy upamiętniającej fakt, że pierwszym patronem Szkoły był Święty Stanisław Kostka.

Absolwenci interesowali się zawsze życiem Liceum, uczestnicząc w najważniejszych wydarzeniach oraz fundując na zakończenie roku szkolnego nagrody dla wyróżniających się, najlepszych abiturientów.

Obecnie powstają prace, których bohaterami będą absolwenci Edward Stróżyk i Piotr Bauer. Nowy Zarząd zaplanował też stworzenie - na bazie wszystkich dotychczasowych źródeł oraz po dotarciu do nowych - nowoczesnej monografii Liceum. W skład redakcji wejdą historycy i regionaliści reprezentujący różne pokolenia.

 

Wielkim wyróżnieniem było przyznanie Stowarzyszeniu Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie przez „Wiadomości Kościańskie” nagrody za szerzenie regionalizmu.

Działalność Stowarzyszenia była i jest oparta na zaangażowaniu wielu niezwykle oddanych Szkole Osób. Jestem przekonana, że kolejne roczniki absolwentów w przyszłości równie chętnie będą pracowały na rzecz Liceum, dążąc do integracji środowiska byłych uczniów „ Kolberga”

                                                               

                                                               Czesława Pogorzelska - Albińska


Ostatnie aktualności
Ankieta
Button
Reklama
Tag
stowarzyszenie Kościan LO Liceum Ogólnokształcące Absolwenci Zjazd Szkoła Kolberg