Jan Witkowski 1917-1976
Zapisz się do stowarzyszenia

Jan Witkowski 1917-1976

Zdjecie glówne

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie w działalności wydawniczej koncentrowało się na opracowaniach, które dotyczą dziejów szkoły oraz na biografiach nauczycieli i wychowawców. Poza monografią historyczną, informatorem szkoły i sprawozdaniem ze zjazdu koleżeńskiego wydaliśmy drukiem się kilka tomików w cyklu „Nasi profesorowie". Dokumentowanie historii szkoły i przypominanie wybitnych osób z grona pedagogicznego okazało się trafną decyzją. Świadczą o tym nie tylko pozytywne recenzje naukowe i prasowe, czy powoływanie się na nasze publikacje w pracach magisterskich i dyplomowych, ale także poczytność tych książek. W krótkim czasie Stowarzyszenie uznane zostało za swoistego rodzaju ewenement wydawniczy w krajowych środowiskach absolwenckich. To oczywiście obliguje nas do kontynuowania dotychczasowych kierunków wydawniczych. Równocześnie jednak jest prawdą, że społeczność szkolną tworzą nie tylko profesorowie, ale i uczniowie oraz absolwenci, bez których nauczyciele - wychowawcy nie mogliby przecież wykazać swej wybitności. Myślę, że wielkość pedagoga może być mierzona wielkością i osiągnięciami jego uczniów. W zarządzie Stowarzyszenia i na spotkaniach z absolwentami rodziła się od dłuższego czasu myśl, aby dokumentować, opracowywać i drukować również materiały, dotyczące absolwentów naszej szkoły. Ukończenie szkoły średniej ogólnokształcącej, zdanie egzaminu dojrzałości było i jest samo w sobie sukcesem każdego młodego człowieka ale stanowi ono zaledwie wyjściową bazę do dalszych osiągnięć życiowych. Większość z kolegów absolwentów osiągała sukcesy, i to w różnych dziedzinach. Równocześnie jednak w dziejach naszej szkoły, wśród około 5000 absolwentów, znajduje się wiele wybitnych postaci, które zanotowały nie tylko osobiste powodzenie ale mogą się poszczycić znacznymi osiągnięciami na niwie pracy naukowej, społecznej, ekonomicznej, artystycznej lub stali się wręcz uosobieniem historii Narodu i społeczności lokalnej.
Zarząd Stowarzyszenia postanowił podjąć prace badawcze, by także wybitnych absolwentów „ocalić od zapomnienia". Ich postacie przywołane z przeszłości chcemy przekazać sobie i potomnym, dowodząc zarazem wspomnianej już myśli, iż społeczność szkolną tworzą również uczniowie i absolwenci.


Ze wstępu do książki o Janie Witkowskim autorstwa Zdzisława Witkowskiego (rok wydania - 1996). Autor wstępu: Piotr Matuszak.


Galeria zdjęć

Jan Witkowski Jan Witkowski Jan Witkowski Jan Witkowski
Jan Witkowski Jan Witkowski

Ostatnie aktualności
Ankieta
Button
Reklama
Tag
stowarzyszenie Kościan LO Liceum Ogólnokształcące Absolwenci Zjazd Szkoła Kolberg