HARCERSKI KRZYŻ
Zapisz się do stowarzyszenia

HARCERSKI KRZYŻ

Zdjecie glówne

Badanie historii szkoły i losów jej wychowanków oraz upowszechnianie wyników badań stanowi jedno z ważniejszych statutowych zadań stowarzyszenia. Głównym celem tych działań jest odtwarzanie dziejów społeczności szkolnej i przybliżanie ich obecnym i przyszłym pokoleniom pedagogów, rodziców i uczniów, istotnym elementem jest popularyzowanie pozytywnych, osobistych wzorców wychowawczych. Zadanie to, w miarę środków finansowych i postępu w badaniach, staramy się realizować systematycznie. Dorobkiem w tej dziedzinie są liczne wydawnictwa stowarzyszenia m.in.: monografia szkoły pod redakcją prof. dr hab. Bogusława Polaka, dwa zeszyty „Słownika Biograficznego Absolwentów" - dzieło Zdzisława Wojtczaka, a także wydrukowane odrębnie opracowania: Mariana Koszewskiego, Barbary Mizerka, Hanny Skorackiej - Głyda, Zygmunta Roszaka, dr Krystyny Winowicz, Zdzisława Witkowskiego, Zdzisława Wojtczaka i Jerzego Zielonki.
Tomik, który Państwo otrzymujecie ma szczególne znaczenie. Zawiera on bowiem biogramy harcerzy - licealistów kościańskich, którzy swe życie złożyli na ołtarzu Ojczyzny w czasie II wojny światowej; a więc ludzi, którzy swoją nauką, działaniem w organizacji i później trwaniem w narodowym oporze zasłużyli na miano bohaterów. Są wśród nich uczestnicy kampanii wrześniowej wl939r., żołnierze Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Bojowej i Szarych Szeregów, są także powstańcy warszawscy. Jedni zginęli zbroniąwrękuna froncie, inni w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, jeszcze inni - w Katyniu i w innych stalinowskich miejscach kaźni. Łączyła ich miłość do Ojczyzny, która wzrosła na wychowaniu w naszej szkole i w szkolnych drużynach harcerskich.

Autorami „Harcerskiego Krzyża" są: prof. Barbara Mizerka - długoletnia nauczycielka i emerytowany dyrektor liceum oraz nasi absolwenci - obecnie historycy regionu: Piotr Bauer, Marian Koszewski i Jerzy Zielonka; ci sami, którzy współpracowali rok temu przy zbieraniu materiałów do książki pt. „Polsce zawsze wierni", a przedstawiającej losy profesorów Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki - poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej. Można wyrazić nadzieję, że nie jest to ostatnie opracowanie tego zespołu.
Książka ukazuje się w dogodnym czasie. Z jednej strony trwają obchody jubileuszu 90-lecia kościańskiego harcerstwa i warto zaakcentować w nich wkład gimnazj um i liceum w rozwój ideałów skautowych, z drugiej zaś - zbliża się 80. rocznica pierwszej matury w naszej szkole, w której dzieje harcerze wpisali się godnymi zgłoskami.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tomik ten ukazuje się drukiem, a więc autorom, redaktorom i drukarzom. Dziękuję władzom miasta za dotację, która umożliwiła opłacenie kosztów druku. Godny podkreślenia jest fakt, że autorzy i redaktorzy wszystkich wydawnictw stowarzyszenia nie pobierająza swojąpracę żadnego wynagrodzenia, a finansująbadania z własnych środków.
Jestem przekonana, że „Harcerski Krzyż" będzie dobrze przyjęty przez Czytelników i posłuży jako lektura uzupełniająca w nauczaniu historii nie tylko w naszej szkole.
Czesława Nowak Prezes SAGiL

Pliki do pobrania

zalacznikHARCERSKI KRZYŻ (12565 KB)    >> pobierz <<


Ostatnie aktualności
Ankieta
Button
Reklama
Tag
stowarzyszenie Kościan LO Liceum Ogólnokształcące Absolwenci Zjazd Szkoła Kolberg