Grono nauczycielskie
Zapisz się do stowarzyszenia

Grono nauczycielskie

Skład grona nauczycielskiego w latach 1920-1939

Chojecki Stanisław - dyrektor od 1. 11. 1920 do 15. 9.1930
Irzabek Zygmunt, dyrektor od 1931 do 1939


Ambrus Stefan - naucz, matematyki i fizyki (1 1. - 28. 2 1922 r.)
Balcer Mieczysław mgr - naucz. wych. fizycznego
Bednarkiewicz Stanisław ks. - nauczyciel j. greckiego
Berek Antoni ks. - nauczyciel religii
Biedowicz Jan - naucz. rys. i ćwiczeń cielesnych
Borucki Konrad - naucz, matematyki i fizyki
Bykowski Józef ks. naucz, religii (1. 9 - 30 11.1920 r.)
Chojecka Janina - naucz, rysunku (1. 9 - 31.10.1927 r.)
Cwojdziński Kazimierz dr. - naucz, matematyki i fizyki
Dąbrowski Paweł - naucz, rysunku i robót ręcznych
Dembowska Jadwiga - naucz, polskiego i historii
Dębski-Navarra Grzegorz - naucz, historii i geografii
Dyrdowska-Młodzianowska Maria dr - naucz, przyrody
Dziak Władysław - naucz. j. greckiego, polskiego, geografii i ćwiczeń cielesnych
Dzikowski Maksymilian - naucz. j. niemieckiego i francuskiego
Elznerowicz Anna - naucz. j. polskiego i historii
Frysztak Ludwik - naucz. j. greckiego i łacińskiego
Gierczyński Roman - naucz. j. greckiego, łacińskiego, propedeuty ki, filozofii
Goljasz Ryszard - naucz. j. łacińskiego
Grątkowska Anna - naucz. j. francuskiego i niemieckiego
Grebiennikow Piotr dr - naucz. j. polskiego
Grygielewicz Wanda - naucz, matematyki
Heinrich Edward - naucz, filologii klasycznej
Heinrichowa-Mirtyńska Wanda - naucz, matematyki
Józefiak Maksymilian mgr - naucz, filologii klasycznej
Jurga - naucz, wychowania fizycznego
Kasior Franciszek - naucz, filologii klasycznej
Kołomocki Stefan - naucz, rysunku
Kopeć Franciszek - naucz, religii (1.1. - 31.1.1921 )
Koppe Henryk ks. - naucz, religii (1. 9. - 31.12.1922  i 1. 11.1927 31. 8.1928 )
Kozak Włodzimierz - naucz, matematyki, historii i geografii
Kruppik Jan ks. - naucz, religii
Kruszewski Klemens mgr - naucz, filologii klasycznej
Krawczyk Józef - naucz. wych. fizycznego
Kreutzinger Jadwiga mgr - naucz. j. obcych
Kyc Władysław mgr - naucz, matematyki i fizyki
Lemańczyk Bernard - naucz, geografii
Liberek Władysław - naucz, biologii
Lipiński Henryk - naucz. j. polskiego i historii
Łazarski Czesław - naucz, matematyki fizyki
Łykowski Aleksander — naucz. wych. fizycznego
Maliński Maksymilian - naucz, matematyki i fizyki
Masłoń Kazimierz - naucz, filologii klasycznej
Maskę Brunon - naucz, historii, matematyki i fizyki.
Mikiewicz Adam dr - naucz, historii i propedeutyki filozofii
Ossecki Kazimierz - naucz, historii i geografii
Pardo Władysława - naucz, geografii i ćwiczeń cielesnych
Poczobutowa-Odlanicka Wanda - naucz. j. francuskiego
Potempa Wiktor, ks. dr naucz, matem., j. niemieckiego i greckiego
Kuciński Ignacy - naucz, historii i geografii
Rysiakiewicz Adam - naucz, biologii, fizyki i ćwicz, cielesnych
Schoen Stanisław - naucz, filologii klasycznej
Skawiński Antoni - naucz, rysunku
Skalecki Józef, mgr - naucz, matematyki i fizyki
Skomorowski Stanisław, ks. - naucz historii i geografii
Sobaszek Jan - naucz, matematyki i fizyki
Sobczakówna-Szczerbińska Helena - naucz. j. polskiego i niem.
Stepczyński Roman, ks. - naucz, religii (1.4. -31.12.1922 )
Stronczyński Witold - naucz historii i geografii
Szukalski Konrad, mgr - naucz, matematyki i fizyki
Szychliński Franciszek — naucz, historii i geografii
Tadeuszak Helena - naucz, matematyki i wych. fizycznego
Twórz Maria, mgr - naucz. j. polskiego
Urbański Stefan - naucz, matematyki i j. niemieckiego
Willaume Juliusz - naucz, historii i geografii
Wiśniowiecki Hieronim - naucz, historii i geografii
Wierzbicka Zofia - naucz, biologu i geografii
Włuka Stanisław - naucz. j. łacińskiego i ćwicz, cielesnych
Wojciechowski Stanisław - naucz, śpiewu
Wójcik Jadwiga dr - naucz. j. polskiego i historii
Zbierski Bernard, mgr - naucz, historii
Zielazek Władysław ks. - naucz, religii

Skład grona nauczycielskiego w latach 1945 -1973
 
Wybieralski Józef, mgr - dyrektor od 14. 03.1945 do 31. 08. 1945
Kreutzinger Jadwiga, mgr - dyrektor od 1. 9. 1945 do 31. 3. 1949
Wybieralski Józef, mgr - dyrektor od 1. 04 1949 do 31. 08.1957
Graja Ludwik, mgr - dyrektor od 1. 9.1957 do 31. 8. 1959
Kruszewski Klemens, mgr - dyrektor od 1.9.1959 do 31. 8. 1967
Jachnik Leon, mgr - dyrektor od 1. 9.1967 r. do 1974


Abramowicz Feliks; ks. - naucz, religii
Adamczyk Leon, ks: - naucz, religii
Andrzejewska Teresa - naucz. j. polskiego
Arendt Eryk - naucz, fizyki i chermii
Bajon Henryk - naucz, przysposobienia wojskowego
Balcer Mieczysław, mgr - naucz. w. f.
Bartczak Dorota, mgr - naucz. j. rosyjskiego
Bejgerowski Jerzy - naucz. j. niemieckiego
Bejnarowicz Jan, mgr - naucz, biologii
Bejnarowicz-Jankowska Barbara, mgr - naucz, chemii i fizyki
Bernsdorff-Melanowicz Barbara - naucz. j. polskiego
Biechoński Jan, mgr - naucz. j. polskiego
Bresińska Barbara, mgr - bibliotekarka
Brodowiak Bolesław - naucz. w. f.
Burczak Kazimiera - naucz, matematyki
Charaszkiewicz Halina - naucz, matematyki
Chruścicka Maria - naucz: wych. fizycznego
Chyra Antoni - naucz. wych. technicznego
Cichocki Zygmunt, mgr - naucz. wych. muzycznego
Cieślik Izabela, mgr - naucz: j. niemieckiego
Czaja Jan, mgr - wychowawca internatu
Dąbrowski Zygmunt, mgr - naucz. j. polskiego
Dusiński Marceli, mgr - naucz, chemii
Dziamska Urszula; mgr - naucz, chemii
Fórmanowicz Stefania, mgr - naucz. j. franc. i angielskiego
Garbacz Janusz - naucz, fizyki
GibasiewiczWitoid, mgr - naucz, matemat. i fizyki
Gidaszewska Zofia, mgr - naucz. j. polskiego
Głuchowska Maria - naucz, fizyki i matematyki
Gorczyński Jerzy - naucz, matemat. i fizyki
Grabowska Urszula, mgr - naucz, fizyki
Grątkowska Anna - naucz, franc. i angielskiego
Grzybowska Helena, mgr - naucz, matemat. i fizyki
Guszczyńska Anna - naucz, zajęć techniczn.
Hańczewska Maria, mgr - naucz. j. polskiego
Hoffmann Teresa, mgr - naucz, historii i p. o.
Igłowicz Bolesław - naucz, geografii
Jankowski Jan, mgr - naucz, wych, fizyczn. i p. o.
Jankowska Barbara - naucz, matematyki i fizyki
Jankowska Joanna, mgr - naucz, francuskiego i niemieckiego
Jasiewicz Bronisław, ks. naucz, reliigii
Jezierska Dorota, mgr - naucz, fizyki
Józefowicz Stefan, mgr - naucz. wych. fizycznego
Kaczor Jan, mgr - naucz. wych. fizycznego
Klaus Ludmiła, mgr - naucz, matematyki
Klóskowska Teresa, mgr - naucz, historii
Kołaczkiewicz-Nowak Jadwiga, mgr - naucz. j. polskiego
Kondratowicz Stanisław - naucz. j. rosyjskiego
Korbik Janina, mgr - naucz, wychów, fizycznego
Korynkięwicz Aniela - naucz, wychów, fizycznego
Kowalewska Maria - naucz. j. rosyjskiego
Kruszewska Dobromiła, mgr - naucz. j. łac. i j. niemieckiego
Kurpisz Wacław - naucz, biologii
Ksycki Jan, ks. mgr - naucz, religii
Łapucha Jerzy - naucz, fizyki
Łuszczewska Barbara, mgr - naucz, chemii
Malinowski Waldemar - naucz.
Mandel Marianna, mgr - naucz, historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie
Matecki Stanisław - naucz, śpiewu
Matuszczak Walenty - naucz, rysunku
Michalska Stanisława, mgr - naucz. wych. plastycznego
Mikiewicz Adam, dr - naucz, historii i proped. filozofii
Mizerka Barbara, mgr - naucz. j. polskiego
Mizerka Kazimierz - naucz, matematyki
Mrozek Antoni - naucz. wych. fizycznego
Nastawny Władysław, mgr - naucz, biologii
Odważny Jan, mgr - naucz, fizyki i matematyki
Ołtuszewski Wacław, dr - naucz, biologii
Osiecka Klara, mgr - naucz, chemii
Oszowska Halina - naucz, historii
Pieczkowski Jan - naucz. p.w.
PindurMirasław, mgr naucz, chemii
Piotrowska Helena, mgr - naucz. j. łacińskiego
Poczobutowa Wanda - naucz, francuskiego
Powidzka Maria, mgr - naucz, chemii
Pyra Bożena - naucz, matematyki
Rajewska Lucyna - naucz. wych. fizycznego
Rąglewski Wawrzyniec - naucz. wych. techn.
Roszak Kazimierz - naucz, śpiewu
Ruta Maria - naucz. j. rosyjskiego
Sibilski Maksymilian - naucz, historii
Sikorski Tadeusz - naucz. j.polskiego
Schultz Edmund - naucz. j. łacińskiego
Skibińska Aniela - przew. Org. Harc.
Skroban Aleksandra, mgr - naucz. j. polskiego
Skroban Bronisław, mgr - naucz. j. rosyjskiego
Skrzypek Maria, mgr - naucz. wych. fizycznego
Stojanowska Bogusława - naucz. j. rosyjskiego
Tomaszyk Marta, mgr - naucz, fizyki
Trzciński Marian - naucz. p. o.
Tumidajska Felicja, mgr - naucz, biologii
Tumidajski Henryk, mgr naucz, biologii, higieny i geogr.
Urbanowicz Mieczysław - naucz, fizyki
Urbański Edward - naucz, fizyki i kier. internatu
Walczak Iwona - naucz, zajęć technicznych
Wegenke Albin, mgr - naucz. j. franc. i j. niemieckiego
Wegner Lidia, mgr - naucz. j. francuskiego
Werbiński Kazimierz, mgr - naucz. j. polskiego
Wierzbicka Zofia - naucz, biologii
Władyka Helena - naucz. j. rosyjskiego
Wojciechowski Stanisław - naucz, śpiewu
Wolska Zofia - naucz, chemii
Wołoszczuk Barbara, mgr - naucz. j. niemieckiego
Woźniak Bogumiła - naucz, j. rosyjskiego
Żukowski Zygmunt - naucz, zajęć technicznychSkład grona w latach 1973 – 1993

Jachnik Leon - naucz, geografii, dyrektor szkoły w latach 1967-1974
Skroban Bronisław - naucz. j. rosyjskiego, dyrektor szkoły w latach 1974-1976
Szeller Andrzej - naucz, historii i wiedzy o społ., dyrektor szkoły w latach 1977-1979
Stępczak Emilia - naucz, fakultetu pedagogicznego, dyrektor szkoły w latach 1979-1985
Tomaszyk Marta - naucz, fizyki, dyrektor szkoły w latach 1985-1990
Mizerka Barbara - naucz. j. polskiego, dyrektor szkoły w latach 1990-1994 r.


Albińska Pogorzelska Czesława - naucz, historii,
Andersz Małgorzata - naucz, chemii,
Andersz Mieczysław - naucz. wych. fiz.
Andrzejewska Regina - naucz, biologii
Bartczak Dorota - naucz. j. rosyjskiego
Bączkowska Monika - naucz. j. angielskiego
Beba Tomasz - naucz. j. angielskiego
Bejgerowski Jerzy - naucz. j. niemieckiego
Bereszyńska Iwona - naucz. j. polskiego
Bernard Zbigniew - naucz. wych. fiz.
Błażeczek Violetta - naucz, matematyki
Bresińska Barbara - naucz, bibliotekarz
Brzeziński Jan - naucz, informatyki
Chyra Antoni - naucz. wych. tech.
Cichocki Zygmunt - naucz. wych. muz.
Cieślik Izabella - naucz. j. niemieckiego
Czaja Jan - kierownik internatu
Czartoryska Maria Magdalena - naucz. j. łacińskiego
Dudek Krzysztof - naucz. wych. fiz.
Dudziak Urszula - naucz. j. polskiego
Dziamska Urszula - naucz, chemii
Fórmanowicz Stefania - naucz. j. angielskiego i j. francuskiego
Frąszczak Halina - naucz, fizyki
Grabowska Urszula - naucz, fizyki
Grześkiewicz Dorota - naucz. j. polskiego
Hałupka Elżbieta - naucz, chemii
Hoffman Teresa - naucz, historii i przysp. obr.
Iwaszczuk Urszula - naucz. j. angielskiego i j. łacińskiego
Jachnik Leon - naucz, geografii,
Jaśniak Małgorzata - naucz. j. łacińskiego
Jankowski Jan - naucz, przysp. obr. i wych. fiz.
Jasińska Bernadetta - naucz. j. polskiego
Judek Wanda - naucz, chemii - filia Śmigiel
Julkowska Violetta - naucz. j. polskiego i historii
Kaczmarek Dorota - naucz. wych. muz.
Kaczor Jan - naucz. wych. fiz.
Kasprzak Piotr - naucz. wych. tech.
Kinal Dariusz - naucz, matematyki
Kirschstein-Jurga Krystyna - naucz. j. niemieckiego
Klaus Ludmiła - naucz, matematyki
Kłem Rafał - naucz, techniki - filia Śmigiel
Klóskowska Teresa - naucz, historii
Kołaczkiewicz-Nowak Jadwiga - naucz. j. polskiego
Korbik Janina - naucz. wych. fiz.
Kozak Violetta - naucz, biologii - filia Śmigiel
Kruszewska Dobromiła - naucz. j. łacińskiego i j. niemieckiego
Kruszewski Klemens - naucz. j. łacińskiego
Krystkowiak-Szłapka Aleksandra - naucz, chemii
Kupczak Anna - pedagog szkolny
Kubicki Józef - naucz, fizyki
Kuciak Mirosława - naucz, chemii
Lajszner Andrzej - naucz, przysp. obr. i wych. fiz.
Liberska Brygida - naucz, biologii
Ławniczak Czesław - naucz, matematyki
Machowina Piotr - naucz, fizyki - filia Śmigiel
Macioła Barbara - naucz. j. niemieckiego
Majewska Aneta - naucz. j. niemieckiego
Maszner Elżbieta - naucz. j. polskiego
Mandel Marianna - naucz, historii i nauki o społ.
Matuszczak Walenty - naucz, rysunku
Michalak Małgorzata - naucz, geografii
Miszkiewicz-Śliwka Alicja - naucz. j. polskiego
Mizerka Barbara - naucz. j. polskiego,
Mizerka Kazimierz - naucz, matematyki
Molecka Iwona - naucz, geografii
Muńko Małgorzata - wychowawca internatu
Nastawny Szymon - naucz. j. niemieckiego - filia Śmigiel
Nastawny Władysław - naucz, biologii
Nawrot Maria - naucz. wych. piast.
Neumann Lothar - naucz. j. niemieckiego
Neuman Zenon - naucz. wych. fiz.
Nowaczyk Feliks - naucz, fizyki i informatyki
Odważny Jan - naucz, matematyki
Osiecka Klara - naucz, biologii
Paszkowiak Zbigniew - naucz. wych. muz.
Podgórska Agnieszka - naucz. j. polskiego
Popławska Ewa - naucz. j. rosyjskiego
Przewoźna Stanisława - wychowawca internatu
Rakowski Stefan - naucz. j. rosyjskiego
Ratajczak Zygmunt - naucz. wych. fiz. - filia Śmigiel
Rąglewski Wawrzyniec - naucz. wych. tech.
Rogalla Adam - naucz, wiedzy o społ.
Rowińska Leokadia - naucz, matematyki i informatyki
Różycka Urszula - naucz. wych. fiz.
Ruta Maria - naucz. j. rosyjskiego
Sajewska Irena - naucz. j. angielskiego
Salamon Grażyna - naucz, chemii
Skroban Aleksandra - naucz. j. polskiego
Skroban Bronisław - naucz. j. rosyjskiego,
Stępczak Emilia - naucz, fakultetu pedagogicznego,
Szeller Andrzej - naucz, historii i wiedzy o społ.,  
Szeller Danuta - naucz. j. rosyjskiego
Szmatuła Dorota - naucz, przysp. obr.
Szmatuła Stefan - naucz, informatyki
Szymkowiak Paweł - naucz. wych. tech.
Szymkowiak Renata - naucz, fizyki
Tomaszyk Marta - naucz, fizyki,
Tomczak Róża - naucz. j. polskiego - filia Śmigiel
Tumidajski Henryk - naucz, geografii, biologii, higieny
Urbański Edward - naucz, fizyki
Urbański Jerzy - naucz. wych. tech.
Walińska Maria - naucz, fakultetu pedagogicznego
Weber Andrzej - naucz. wych. fiz. - filia Śmigiel
Wegner Lidia - naucz. j. francuskiego
Wizerkaniuk Agnieszka - naucz, bibliotekarz
Władyka Katarzyna - naucz. j. rosyjskiego
Wolny Zygmunt - naucz, fizyki
Wopiński Krzysztof - naucz. wych. muz.
Words Laura - naucz. j. angielskiego, obywatelka USA
Zagórska Bogna - naucz, geografii
Zalesińska Regina - wychowawca internatu
Zbierski Hubert - naucz. j. polskiego i wiedzy o społ.
Zwierzycka-Bartkowiak Małgorzata - naucz. j. niemieckiego

Skład grona w latach 1993 - obecnie


Mizerka Barbara - naucz. j. polskiego, dyrektor szkoły w latach 1990-1994 r.
Albińska Pogorzelska Czesława - naucz, historii, dyrektor szkoły w latach 1994-2008
Andersz Małgorzata - naucz, chemii, dyrektor szkoły od 2008 r. (obecnie)


Bączkowska Monika - naucz. j. angielskiego
Berlińska Anna - naucz. fizyki i astronomii
Bernard Zbigniew - naucz. wych. fiz.
Błażeczek Violetta - naucz, matematyki
Borysiak Maciej ks. - naucz. religii
Bosy Marta - pedagog
Bresińska Barbara - naucz, bibliotekarz
Brzezińska-Hemmerling Weronika - nauczyciel WF
Burnus Wioletta - naucz. j. francuskiego
Czarnasiak Szymon ks. - naucz. religii
Czyżak Monika - naucz. j. angielskiego
Danielczyk Natalia - naucz. j. polskiego
Dudek Krzysztof - naucz. wych. fiz.
Dudziak Urszula - naucz. j. polskiego
Głowacka-Wieczorek Joanna - nauczyciel historii
Główczak Katarzyna - naucz. geografii
Grupiński Janusz - naucz. historii
Grzelka Barbara - naucz. matematyki
Grzymała Maja - naucz. wych. fiz.
Hasik Joanna - naucz. chemii i biologii
Iwaszczuk Urszula - naucz. j. angielskiego i j. łacińskiego
Jachnik Leon - naucz, geografii, dyr. szkoły w latach 1967-1974
Jakubowicz Magdalena - - naucz. j. angielskiego
Jakubowski Piotr ks. - naucz. religii
Jankowski Adam - naucz. fizyki i astronomii
Jaśniak Małgorzata - naucz. j. łacińskiego
Julkowska Violetta - naucz. j. polskiego i historii
Kinal Dariusz - naucz, matematyki
Kirschstein-Jurga Krystyna - naucz. j. niemieckiego
Kołaczkiewicz-Nowak Jadwiga - naucz. j. polskiego
Kostrzewa Magdalena - naucz. j. angielskiego
Kowalska Lidia - naucz. j. angielskiego
Krystkowiak-Szłapka Aleksandra - naucz, chemii
Książyk Elżbieta - nauczyciel-bibliotekarz
Kubczak Anna - pedagog szkolny
Kubicki Józef - naucz, fizyki
Kułakowska Monika - naucz. j. polskiego
Kunc Piotr - naucz. informatyki
Kwaśniewska Anna - naucz. matematyki
Lajszner Andrzej - naucz, przysp. obr. i wych. fiz.
Liberska-Stefan Brygida - naucz, biologii
Ławniczak Czesław - naucz, matematyki
Łuczkanin Joanna - psycholog
Maluśki Piotr - naucz. historii i WoS
Maszner Elżbieta - naucz. j. polskiego
Mandel Marianna - naucz, historii i nauki o społ.
Matysiak-Dudek Małgorzata - naucz. j. angielskiego
Miszkiewicz-Śliwka Alicja - naucz. j. polskiego
Morawska Karolina - psycholog
Motała Dorota - naucz. j. niemieckiego
Muńko Andrzej ks. - naucz. religii
Nastawny Władysław - naucz, biologii
Nowaczyk Feliks - naucz, fizyki i informatyki

Nowak Magdalena - naucz. j. polskiego

Nowak-Szmatuła Dorota - psycholog
Odważny Jan - naucz, matematyki
Orlik Iwona - naucz, geografii
Osiecka Klara - naucz, biologii
Padurek Robert - naucz. geografii
Pochylski Jędrzej ks. - naucz. religii
Podgórska Agnieszka - naucz. j. polskiego
Popławska Ewa - naucz. j. rosyjskiego
Rakowski Stefan - naucz. j. rosyjskiego
Rogalla Adam - naucz, wiedzy o społ.
Rowińska Leokadia - naucz, matematyki i informatyki
Różczka Karolina - naucz. j. polskiego
Różycka Urszula - naucz. wych. fiz.
Rzegocka-Stasiak Kinga - naucz. j. hiszpańskiego
Sadowska-Szymanowska Paulina - pedagog
Salamon Grażyna - naucz, chemii
Skroban Aleksandra - naucz. j. polskiego
Stachowiak-Łasica Sonia - j. niemieckiego
Strzelczyk Katarzyna - naucz. j. angielskiego
Stypiński Janusz - naucz. WF
Szeller Danuta - naucz. j. rosyjskiego
Szmatuła Dorota - naucz, przysp. obr.
Szmatuła Stefan - naucz, informatyki i technologii informacyjnej
Szponar-Krajewicz Anna dr - naucz. chemii
Szymański Piotr ks. - naucz. religii
Szymkowiak Renata - naucz, fizyki i podstaw przedsiębiorczości
Świstak Jadwiga - naucz. j. niemieckiego
Tomczak Róża - naucz. j. polskiego
Tumidajski Henryk - naucz, geografii, biologii, higieny
Urbański Jerzy - naucz. wych. tech. i podstaw przedsiębiorczości
Wawrzyniak Janina - naucz. biologii
Wegner Lidia - naucz. j. francuskiego
Wizerkaniuk Agnieszka - naucz, bibliotekarz
Wopiński Krzysztof - naucz. wych. muz., wiedzy o kulturze, PO i Edukacji dla bezpieczeństwa
Woźna-Gil Hanna - naucz. j. angielskiego
Ziemek Mariusz ks. - naucz. religii
Zwierzycka-Bartkowiak Małgorzata - naucz. j. niemieckiego


Ostatnie aktualności
Ankieta
Button
Reklama
Tag
stowarzyszenie Kościan LO Liceum Ogólnokształcące Absolwenci Zjazd Szkoła Kolberg