Dyrektorzy Gimnazium i Liceum 1919-1939
Zapisz się do stowarzyszenia

Dyrektorzy Gimnazium i Liceum 1919-1939

Zdjecie glówne

Historia uczy, że walka o państwowość Polski, walka o wolność, suwerenność narodu jest nierozerwalnie złączona z walką o polskie szkolnictwo, a nawet przez nią wyraża się. Szkoła stanowi bowiem nie tylko miejsce kształcenia inteligencji, przekazywania wiedzy ale ma znaczący wpływ na kształtowanie świadomości narodowej, postaw światopoglądowych, kultury społeczeństwa. O taką właśnie szkołę na poziomie średnim przed ponad 70 laty czyniono starania w Kościanie. Dla absolwentów gimnazjum i Liceum św. Stanisława Kostki, a następnie Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga - ze względu na tradycję, którą sobie wypracowaliśmy - ważną wydaje się być data Pierwszej Matury, a więc rok 1923. I jak gdyby mało pamiętamy o początku kościańskiego szkolnictwa średniego, a przecież kiedyś położono ten przysłowiowy kamień węgielny. Ważne są daty, okoliczności powstawania i rozpoczęcia działalności naszej szkoły ale tak samo - a może nawet bardziej ważne są osoby, które ją tworzyły. Stąd Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów, kontynuując cykl wydawniczy „Nasi Profesorowie", postanowił przedstawić, przybliżyć postacie pierwszych dyrektorów; ludzi, którzy w pierwszych latach istnienia szkoły nadali jej określony charakter, kierunek rozwoju; nadali znaczącą rangę w środowisku. To co uczynili wówczas pozostawiło ślad w dalszym funkcjonowaniu szkoły, dzisiaj korzystamy z ich dzieła.

Czytając biografie ks. prof Stanisława Bednarkiewicza, prof. Stanisława Chojeckiego i prof. Zygmunta Irzabka znajdujemy wspólne dla nich cechy, cele jakie sobie postawili jako nauczyciele i jako dyrektorzy; wartości jakie zamierzali przekazywać uczniom i społeczeństwu. Pomimo, że działali w szczególnym okresie historii społeczeństwa polskiego, kształtowania państwowości po wieloletnich zaborach, wyznaczającym określone zadania, to te wartości i cele wówczas tak bardzo aktualne są wartościami ponadczasowymi; nie straciły na aktualności dzisiaj i nie stracą jutro.Ich działanie było bowiem przepełnione patriotyzmem, humanizmem, umiłowaniem prawdy i piękna, nastawione na rozwój dojrzałego człowieka, Polaka. Realizacja tych szczytnych ideałów nie zaciemniała im problemów dnia codziennego szkoły, problemów materialno-organizacyjnych takich chociażby jak zatrudnianie odpowiednich ludzi, dbanie o warunki lokalowe czy wreszcie budowa gmachu szkoły.
To, że czynili to skutecznie i osiągali postawione cele potwierdzają zawarte w niniejszej pracy wspomnienia tych, którzy ich dobrze znali, ich uczniów; historia życia absolwentów z tamtych czasów, ich postawy w najtrudniejszych okresach historii Polski. Bo często autorzy tych wspomnień zapłacili własnym zdrowiem a nawet życiem za poglądy i postawy. Jestem przekonany, że przywołanie i utrwalenie w niniejszym opracowaniu postaci ks. prof Stanisława Bednarkiewicza, prof. Stanisława Chojeckiego , prof Zygmunta Irzabka jest nie tylko rzeczą słuszną ale stanowi wprost obowiązek „ocalenia od zapomnienia".
Autor niniejszej pracy, Marian Koszewski absolwent z 1947 r. - przedstawił postacie pierwszych dyrektorów w ciekawej formie, która jakby ożywiła postacie choć od ich obecności w mieście upłynęło ponad pół wieku. Właśnie za to; za cały trud związany z przygotowaniem materiału, wymagający dużych zdolności i umiejętności myślenia historyczno-literackiego; za ocalenie od zapomnienia kolejnych wybitnych postaci naszej szkoły w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i całej społeczności uczniowsko-absolwenckiej serdecznie dziękuję.
Dziękuję również Przedsiębiorstwu „Akwawit" w Lesznie, dzięki którego pomocy finansowej praca ta mogła ukazać się w takiej formie.
Prezes Stowarzyszenia mgr Piotr Matuszak

Pliki do pobrania

zalacznikDyrektorzy Gimnazium i Liceum 1919-1939 (11893 KB)    >> pobierz <<


Ostatnie aktualności
Ankieta
Button
Reklama
Tag
stowarzyszenie Kościan LO Liceum Ogólnokształcące Absolwenci Zjazd Szkoła Kolberg