Ankieta Absolwentów Liceum im. Oskara Kolberga w Kościanie

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Celem ankiety jest zebranie informacji, które pomogą w przygotowaniu książki poświęconej historii naszej szkoły. Ma ona poza częścią historyczną mówiącą o początkach szkoły, opierać się w dużej części na wspomnieniach uczniów oraz nauczycieli, tak aby stała się książką o Nas. Ankieta jest anonimowa, od Waszego udziału w ankiecie i od Waszych odpowiedzi zależeć będzie, czy pomysł, by odkryć "naszą wspólną historię LO", się powiedzie.


Informacje o uczestniku ankiety:

Kobieta
Mężczyzna
Tak
Nie

Cz. I Koledzy, rówieśnicy, nasza klasa


Cz. II Nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy szkoły


Cz. III Szkoła - klimat miejsca, budynek szkoły i jej otoczenie


Cz. IV Pytania ogólne

Tak
Nie

Dziękujemy za udział w ankiecie.