Slajd

Nasze LO

Slajd

Front

Slajd

Witamy wszystkich absolwentów i sympatyków naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy  do odwiedzenia naszej strony internetowej. Znajdziecie tutaj wiele ciekawych informacji. Szczególnie polecamy  biografie o naszych profesorach. Liczymy na Waszą aktywność w kreowaniu strony np. poprzez przekazywanie informacji o organizowanych zjazdach przez poszczególne klasy czy roczniki. Dzięki tej stronie możemy wspólnie powrócić do przeszłości, do wspaniałych czasów szkolnych, czasów naszej młodości. 

Pragniemy również zachęcić wszystkich absolwentów do zamieszczania swoich zdjęć maturalnych w panelu absolwenci. Tylko od nas zależy, czy uda nam się uzupełnić wszystkie zdjęcia w przygotowanym wykazie roczników i klas.

                                                               

                                                                    Spotkajmy się na naszej stronie.

czytaj więcej
Zapisz się do stowarzyszenia
Fotka główna
Gdy opłatkiem się łamiemy, to życzymy bliskim, żeby pokój był na ziemi i niósł miłość wszystkim. Życzymy również całemu światu tego co wszystkim potrzeba ładu, uśmiechu, słońca i kwiatów braterstwa, pracy i chleba.   K. Chojecka               Słowa te zachęcają do zajrzenia w głąb siebie i przyjaznego spojrzenia na drugiego człowieka.   Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!               Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok są okazją do zaniechania wszelkich swarów i złożenia sobie życzeń.             Z...
            Miło nam przedstawić ostatnią z czterech tegorocznych rozmów z historykami, absolwentami naszego liceum. W niej swoimi spostrzeżeniami podzielił się dr Eugeniusz Śliwiński. Bohater publikowanej rozmowy ukończył LO im. Oskara Kolberga w Kościanie w roku 1969, w latach 2003-2008 był prezesem, natomiast aktualnie pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie. Ukończył Wydział Historyczno-Filozoficzny UAM w Poznaniu. W latach 1975-1978 pracował w poznańskim Muzeum Walk Niepodległościowych, następnie do 1990 roku w Muzeum Okręgowym w Lesznie. W latach kolejnych...
Fotka główna
      23 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie odbyło się spotkanie członków i sympatyków SAGiL. W trakcie wydarzenia zaprezentowano opracowanie poświęcone profesor Barbarze Mizerce, zmarłej 15 grudnia 2017 r.       Publikacja została przygotowana przez Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie. Wydano ją w ramach serii „Nasi Profesorowie”, redaktorem książki został doktor Rafał Kościański. Na pracę złożyły się teksty przygotowane przez profesora Jacka Mizerkę, syna Pani Profesor („Barbara Mizerka – żona, matka, nauczycielka, działaczka”), Annę Kubczak...
Fotka główna
            Kontynuujemy publikację rozmów z historykami, absolwentami naszej szkoły. W ich toku rozmówcy starają się określić, czym są lub powinny być historia oraz edukacja historyczna, jakie są ich cele i zadania. W trzeciej z rozmów swoje poglądy w przywołanym temacie wyraziła Czesława Pogorzelska-Albińska – nauczyciel historii, wicedyrektor (1985-1990) oraz dyrektor (1994-2008) kościańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie. Tekst przynosi wiele uwag na temat istoty nauczania historii, a także znaczenia społecznego tej praktyki...
Ankieta
Button
Reklama
Tag
stowarzyszenie Kościan LO Liceum Ogólnokształcące Absolwenci Zjazd Szkoła Kolberg